Zorg Eenheden of CUBES zijn de toekomst

Zorg Eenheden voor Neuropsychiatrie zijn groepspraktijken, geschoold in Brainmanagement en Emotionele Therapie, gebaseerd op Affectieve Neuro Wetenschappen, gespecialiseerd in traumatherapie en Angst (CUBE staat voor Care Unit for Brainmanagement & Emotionele Therapie).  Een zorgeenheid is per definitie gericht op resultaat(sverbintenis) en wetenschappelijk onderzoek.


Elk team bestaat zowel uit goed opgeleide therapeuten én ervaringsdeskundigen, die allen gespecialiseerd zijn in Anger Management, Fear Management en Grief Management en blijven op zoek gaan naar technieken die het emotioneel evenwicht in lichaam en geest kunnen verbeteren


Het uitvoeren van technieken om en rond de prachtige Emotionele Systemen en recent onderzoek met betrekking tot hun neurofysiologi vormen de basis van Brainmanagement.  Emotionele Therapie is de school en praktijk, waardoor kennis en kunde doorgegeven wordt


Gezien Angst nagenoeg aan de basis ligt van elk psychisch probleem, vormt zijn ons eerste hoofddoel, het stimuleren van de Postitieve Emotionele Systemen volgt automatisch (shiatsu, yoga, tai chi, qi gong, kiko, ...)