Brainmanagement

meditatie

CD Angsten (wma) download

CD mindfulness (wma) download

 

Iets wat U dient te weten over de (Mindfulness) Meditatie CD of de 15 tracks Hypnose

1. Meditatie = bewust beseffen of bezig zijn met wat je denkt én voelt
2. We hebben een Linker hersenhelft en een Rechter hersenhelft:
 1. Beide hersenhelften herbergen de 3 meest gebruikte zintuigen (horen, zien, voelen) en dus ook alles wat we ooit gezien, gehoord of gevoeld hebben (herinneringen).

 2. De linker herbergt meestal ons spraakcentrum en speelt dus een belangrijke rol in het piekeren (jezelf doemscenario’s wijs maken):

  1. Je ‘hoort’ jezelf redeneren: de meer auditief ingestelde mensen
  2. Je ‘ziet’ jezelf redeneren (in cijfers en woorden): de meer visueel ingestelden
  3. Je ‘voelt’ hier meestal (onbewust) iets bij: de meer tactiel ingestelde mens

  Bij links dominante mensen of indien de rechter niet zou werken kunnen we dit de ‘Stephen King’ hersenhelft noemen waar angst- en doemscenario’s opgebouwd kunnen worden.

 3. De Rechter herbergt dezelfde 3 zintuiglijke centra met hun herinneringen, maar ook veel centra voor ruimtelijk inzicht of voorstellen van getallen bijvoorbeeld.

  Bij Rechts dominante mensen of indien de linker niet zou werken kunnen we dit de ‘Harry Potter’ hersenhelft noemen waar we magische en onrealistische scenario’s kunnen opbouwen.

 4. Indien beide hersenhelften samenwerken zouden we ons brein een ‘Jean-Luc Dehaene-brein’ kunnen noemen:  “Als er zich een probleem voordoet, dan pas zal ik het oplossen.”
3. De CD ‘Hypnose 1’ (70’) of de 15 auditieve tracks bevatten:
 1. Een korte inleiding over wat meditatie is en ademhalingsoefeningen

 2. Rechter-hersenhelft-verhalen of ‘fantasieverhalen’ (auditief, visuele en tactiele oefeningen)

 3. Op het einde: spierrelaxatieoefeningen (voor de geïnteresseerden)
4. Bedoeling: ZEER BELANGRIJK
 1. Kies je favoriete 10 tot 15’ durende ‘fantasieverhalen’

 2. Volg aandachtig hoe je aandacht afglijdt:

  • ‘Hoor’ je jezelf zeggen: “Dit lukt me niet” “Ik heb hier geen tijd voor” …
  • ‘Zie’ je andere zaken in je fantasie, dan voorgesteld wordt: de afwas die staat te wachten, je kinderen of man die straks lastig zullen doen, …
  • ‘Voel’ je iets anders dan voorgesteld: jeuk, krampen hier of daar

 3. Laat je aandacht afglijden naar één van deze drie domeinen

 4. Als je goed bewust bent waar je aandacht naar afglijdt,  hou even pauze, adem diep in en span al je spieren op (drukademhalingstechniek).

 5. Laat de controle en je ademhaling los, geniet even van de ontspanning en je adem die spontaan zijn ritme terug opneemt.

 6. Laat je aandacht terug het gesproken ‘fantasieverhaal’ opzoeken
5. WANNEER:
 1. Telkens VOOR SLAPEN (middagdutje, ’s avonds)

 2. BIJ PIEKEREN (is minder efficiënt bij ANGST)

 3. Na ‘Kwaadheidsoefeningen’ of sporten

 

vorige pagina